Грађевински факултет Универзитета у Београду

https://www.grf.bg.ac.rs

Грађевински факултет Универзитета у Београду је најстарија и водећа образовна и научна институција у области грађевинарства и геодезије у Републици Србији, као и на територији бивше Југославије. Факултет покрива сва три степена високог образовања у Србији, нудећи седам студијских програма. Основни циљ факултета је унапређење наставног процеса и истраживачких активности које се спроводе у сарадњи са домаћим и међународним партнерима.

Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу

https://www.gaf.ni.ac.rs

Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу је високообразовна и научна установа на којој се обављају студије првог, другог и трећег степена, као и студије за иновацију знања и стручног образовања из области грађевинарства и архитектуре.

Коларевић д.о.о.

https://www.kolarevic.co.rs

Коларевић д.о.о. је компанија која се бави производњом дрвета и тренутно је једини српски произвођач CLT панела. Производња обухвата намештај од дрвета и дрвене конструктивне елементе (греде, стубове, плоче). Производни процес CLT-а и квалитет производа су сертификовани од стране Института за испитивање материјала Универзитета у Штутгарту, што ову компанију чини конкурентном са истакнутим европским произвођачима CLT-а. Такође, ови сертификати омогућавају компанији извоз CLT панела у земље ЕУ. Компанија има и сопствену лабораторију за контролу квалитета у којој се свакодневно врше статичка испитивања готових производа.

Срем План

https://sremplan.rs

Основна делатност предузећа подразумева извођење грађевинских и занатских радова на објектима нискоградње и високоградње (бетонских и челичних конструкција) као и санације и рестаурације споменика културе, производњу и дистрибуцију бетона и обрада арматуре, израду пројектно техничке документације, као и изградњу и продају стамбено-пословних и индустријских објеката. Компанија поседује сертификате за стандарде ISO 9001, ISO 14001 i ISO 18001.

Пирамида д.о.о.

https://piramidasm.rs

Фирма се бави пројектовањем и грађењем објеката где се као основни материјал користи дрво и дрвени префабрикати. Пирамида је специјализована за пројектовање и грађење објеката великих распона – инжењерски одговорних конструкција, те за пројектовање и грађење монтажних објеката. Фирма нуди израду елемената од лепљеног ламелираног дрвета, као и неопходних везних елемената од челика.