Substrate4CLT

Towards Sustainable Buildings: Novel Strategies for the Design of Vibration Resistant Cross-Laminated Timber Floors


Употребом традиционалних грађевинских материјала као што су бетон и челик производи се око 9% укупне годишње емисије угљен-диоксида у свету. Емисија угљен-диоксида у грађевинарству се може драстично смањити употребом дрвета, које представља обновљив и биоразградив материјал са минималним енергетским захтевима у процесу производње, обраде и примене. Због тога дрво поново заузима важно место у грађевинској индустрији и постаје база за развој природног композитног материјала – унакрсно-ламелираног дрвета (CLT). CLT као економски исплатив, еколошки прихватљив, одржив и визуелно допадљив материјал постаје ефикасна замена за традиционалне грађевинске материјале, пре свега у пројектовању и изградњи зграда.

Због мале масе, CLT је посебно осетљив на вибрације изазване људским активностима. Ове вибрације ретко проузрокују оштећења, али могу угрозити функционалност и употребљивост конструкције са аспекта комфора у зградама. С друге стране, да би CLT постао конкурентан бетону и челику за примену у савременим пословним и стамбеним зградама, потребне су CLT међуспратне конструкције које могу премостити велике распоне. Међутим, ово је релативно тешко постићи због ограничења које дрво као материјал поседује, тј. услед релативно лоших механичких карактеристика дрвета. Једно од могућих решења за превазилажење овог проблема је примена различитих техника ојачања CLT-а које ће бити разматране у оквиру овог пројекта.

У фокусу пројекта Substrate4CLT је развој нових типова CLT међуспратних конструкција отпорних на вибрације изазване људским активностима, применом различитих техника њиховог ојачања. Обиман програм експерименталних испитивања и нумеричких симулација заснованих на напредним моделима слојевитих композитних плоча, има за циљ:

  • да утврди динамичко понашање CLT међуспратних конструкција, као и
  • да се развију нови алати и методе прорачуна који ће допринети бољем сагледавању ове тематике и
  • приближити проблем вибрација инжењерима у свакодневној пракси.

Пишите нам

Финансијска подршка

Пројекат је финансиран из Фонда за науку Републике Србије – програм ИДЕЈЕ, евиденциони број пројекта 7677448.